NÄIN USKOMME


"Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea."
1. Kor. 3:11


Raamattu antaa perustuksen Jumalan ymmärtämiselle. Raamattu on Jumalan pyhää sanaa. Se on kirjoitettua sanaa, joka johtaa meidät elävän Sanan, Jeesuksen tykö. Jos haluat tietää Jumalan tahdon elämääsi varten, sinun tulee lukea hänen sanaansa, ymmärtää se ja toteuttaa sitä – nöyrästi rukoillen ja nojautuen Pyhään Henkeen elämässäsi.

Raamattu on seurakunnassa korkein auktoriteetti

Annamme täyden tukemme uskonpuhdistuksen periaatteelle sola scriptura, jonka mukaan Raamattu on oma selittäjänsä ja yksin Raamatun on oltava kaikkien oppien perustana. Uskomme, että Raamatun keskeisin sisältö on sanoma Jumalan rakkaudesta, joka ilmeni erityisesti Kristuksen uhrikuolemassa jokaisen ihmisen puolesta. Sen vuoksi tutkimme kaikkia Raamatun kirjoituksia tästä näkökulmasta.

Uskonnonvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista

Uskomme kristinuskon käsittävän rakkauden Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Näin tämä uskonto ei tarvitse inhimillistä tukea tai pakkoa tuekseen. Rakkautta ei voi pakottaa. Uskomme jokaisella yksilöllä olevan oikeus palvella Jumalaa tai olla palvelematta, muuttaa uskonkäsityksiään tai olla muuttamatta oman omantuntonsa sanelun mukaan. Käyttäessään tätä oikeuttaan ihmisen tulee kunnioittaa toisen ihmisen vastaavaa oikeutta.

Pelastuksen ratkaisee sydämen suhde Vapahtajaan

Uskomme Jumalalla olevan vilpittömiä lapsia kaikkien uskonsuuntien keskuudessa. Herra itse tuntee omansa. Ihmisen pelastuksen ratkaisee sydämen suhde Vapahtajaan eikä mikään ulkonaisen kirkon tai järjestön jäsenyys. Me emme usko, että me yksin muodostamme Jumalan todellisten lasten joukon tai että me olemme ainoat tosi kristityt maailmassa tänä aikana. Uskomme jokaisella yksilöllä olevan vapaus ilman minkäänlaista painostusta niin halutessaan liittyä seurakuntaamme tai erota siitä.

Sivu päivitetty 6.11.2022.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/nain-uskomme