TietosuojaYksittäisten henkilöiden ("käyttäjän") tälle palvelimelle luovuttamia tietoja käytetään vain tämän sivuston toimintoihin (mahdollisesti rukouspalvelu, sähköpostilistat, kirjautuminen), siinä laajuudessa, kun käyttäjä itse määrittää. Tietoja ei luovuteta tämän sivuston ulkopuoliseen käyttöön mainostus- tai muuhun käyttöön, ellei tietoa kysyttäessä toisin ilmoiteta. Tiedot on tallennettu Suomen Adventtikirkon ylläpitämän netAdventist3-palvelimen tietokantaan ja siitä otettuihin varmuuskopioihin, lomakkeilla lähetettävä tieto on tallennettu Suomen Adventtikirkon, tai muun kuin adventtikirkon toimintayksikön kyseessä ollessa sen omalle sähköpostipalvelimelle.EvästeetEvästeet ovat pieniä käyttäjän koneelle tallennettavia tiedostoja, joihin sivusto tallentaa tietoja käyttäjästä ja hänen valinnoistaan.Sivusto käyttää a) toiminnallisuudelle välttämättömiä evästeitä varsinkin sivustolle sisään kirjauduttaessa. Lomakekkeet julkaisevat b) omat evästeensä. Niiden sisältämää tietoa ei käytetä käyttäjän yksilöintiin. Sivustolle mahdolisesti upotetut c) kolmannen osapuolen kartat ja kalenterit käyttävät omia evästeitään yksilöidäkseen käyttäjän tekemiä ulkoasu- ja sisältövalintoja ja myös seuraavat palvelujen käyttöä.Evästeet voi estää käyttämäsi selaimen asetuksista. Tällöin kuitenkaan sivusto ei luultavasti toimi oletetulla tavalla.

Privacy PolicyInformation given by the individual user for this website is used only for the services of this website (possibly prayer requests, email lists, signing in), to the extent allowed by the user. The information is not shared by any entity beyond the site for advertising or other purposes, unless so specifically stated when requesting the information.  The information is stored in the netAdventist3 server operated by the Seventh-day Adventist Church in Finland, and backups of thereof. Information gathered by forms is also saved on the email server of the Seventh-day Adventist Church. In case of websites of other entities than the Church, the email server is theirs.CookiesCookies are small snippets of information saved in the user's equipment about the user and the choises he has made.The website uses a) cookies required for the functioning of the site, especially when signing in to the site. Forms publish b) their own cookies. Information on them is not used beoynd the functioning of the form. There can be c) cookies issued by the maps, calendars etc. of third parties which record the content and appearance choises made by the user in addition to following the usage of the services.Cookies can be blocked in the settigns of the browser the user uses. However, the website then does propably not work as expected.